Onze behandelingen zorgen dat jij zo snel mogelijk weer door kan.

Cognitieve gedragstherapie

Dit is een vorm van psychotherapie die ervoor zorgt dat jij anders tegen problematische situaties aan gaat kijken en er anders mee om zal gaan. Tijdens de behandelingen worden het gedrag en de gedachten die de klachten in stand houden, besproken en behandeld.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is de therapievorm die toegepast wordt bij het verwerken van een traumatische gebeurtenis.

Schematherapie

Deze therapie is erop gericht het te leren herkennen en veranderen van lang bestaande patronen die ervoor zorgen dat jouw dagelijkse functioneren wordt belemmerd. Deze patronen worden schema’s genoemd. Schema’s hebben invloed op je gevoelens, gedachten en overtuigingen.

Imaginaire Exposure
Dit is een vorm van gedragstherapie die gebruikt wordt bij traumaverwerking. Tijdens Imaginaire Exposure therapie wordt er doelbewust op gestuurd om de nare herinneringen aan je trauma op te halen. Door het herbeleven van deze traumatische gebeurtenis ga je de herinnering minder vermijden en de gebeurtenis verwerken.

Trans-diagnostisch behandelen

We weten uit jarenlange ervaring dat een patiënt vaak verschillende klachten kan hebben en dus ook verschillende diagnoses.

Bij CaleidoZorg hebben we oog voor de verschillende klachten en diagnoses. We gaan op zoek naar jouw gemeenschappelijke factoren bij stoornissen en behandelingen, met als doel klachtenvermindering en het verbeteren van het functioneren. CaleidoZorg heeft het behandelaanbod zo ingericht dat het jou optimaal gaat helpen.

Behandelteams

Per locatie is een deskundig team beschikbaar met zowel mannelijke als vrouwelijke psychologen, een GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater en ervaringsdeskundige. Naast Nederlands, spreken diverse behandelaren ook een andere taal. Indien gewenst kan hier een keuze in gemaakt worden.


We helpen je graag verder.

088 456 44 00

088 456 44 00