Per locatie is een deskundig team beschikbaar met zowel mannelijke als vrouwelijke psychologen, een GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater en ervaringsdeskundige.

Naast Nederlands, spreken diverse behandelaren ook een andere taal. Indien gewenst kan hier een keuze in gemaakt worden.