Wij zijn CaleidoZorg.

Visie

Duurzame verbetering van het zelfbeeld van de patiënt, de psychische gesteldheid en zijn leefstijl.

Missie

We proberen zo dicht mogelijk bij onze patiënten te staan. We zorgen dat patiënten snel gezien en geholpen worden, zodat ze hun bestaande leven kunnen oppakken. We richten onze behandelingen zo in dat onze patiënten zo min mogelijk kans op terugval hebben.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Vanaf 2017 is CaleidoZorg aangesloten bij het GGZ Kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut maakt door middel van een aantal vragen duidelijk hoe CaleidoZorg zorg aanlevert. Er wordt hierbij gelet op kwaliteitscriteria, wat de verschillende behandelaren doen tijdens de behandeling, hoe jij en de behandelaar samen keuzes maken over de behandeling en het bijscholen van de kennis van onze behandelaren. Daarmee kunnen wij de juiste zorg aanbieden aan onze patiënten.

Keurmerk Basis GGZ

Wij dragen met trots het Keurmerk Basis GGZ. Dit keurmerk biedt erkenning aan zorgbieders van generalistische kortdurende GGZ, en laat zien dat zorgverleners zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Bij het verlenen van het keurmerk wordt gelet op cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

8.3 is het gemiddelde cijfer dat cliënten ons in 2023 gaven op basis van het CQI tevredenheidsonderzoek.

De CQI is een wetenschappelijk meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaringen van patiënten in kaart kunnen brengen.


We helpen je graag verder.

088 456 44 00

088 456 44 00