Vanaf het eerste contact tot einde behandeling. We zorgen dat je aangesloten blijft.

Aanmelden van patiënten.

Als eerstelijns verwijzer kunt je de patiënt per e-mail, Zorgdomein en per fax bij ons aanmelden. Je hoeft dan verder niets te doen: wij nemen contact op met de patiënt voor een eerste intake.

Terugkoppeling en coaching.

Tijdens de intake, maar ook tijdens het behandelproces, zorgen wij voor een regelmatige terugkoppeling zodat je weet hoe het met de patiënt gaat. Mocht het van belang zijn voor de behandeling, dan willen we graag afspraken kunnen maken over coaching van de patiënt vanuit je eigen praktijk.

Dit kan nuttig zijn in geval van een medisch-lichamelijk situatie (bijvoorbeeld hart- en vaatproblemen) en medicijngebruik. Wij zorgen ervoor dat de privacy van de patiënt gewaarborgd is.

We zijn elke dag geopend van 9-17 uur. Als je behoefte hebt aan meer informatie, bijvoorbeeld over hoe wij kunnen samenwerken, neem dan contact met ons op.

Inclusiecriteria:

 • Angststoornissen
 • Lichte en matige depressie (zonder acute suicidaliteit
 • Lichte eetstoornis (open voor overleg)
 • Lichte tot matige persoonlijkheidsproblematiek
 • Autisme, alleen wanneer er naast autisme ook een andere psychische stoornis speelt. Primair autisme behandelen we niet, wel de comorbide problematiek
 • Trauma en stressgerelateerde stoornissen
 • Somatisch – symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • ADHD (op indicatie)
 • Bipolaire stoornis (zonder psychotische symptomen en geen noodzaak tot klinische opnames)

Exclusiecriteria:

 • Forensische psychiatrie
 • Verslavingsproblematiek, wanneer dit de primaire diagnose betreft
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Kind en Jeugdpsychiatrie
 • Chronische psychotische stoornissen
 • Neuro degeneratieve stoornissen

We helpen je graag verder.

088 456 44 00

088 456 44 00