De mensen die ondersteuning zoeken bij ons geven jou, door je mee te nemen in hun ervaringen, persoonlijk en openhartig inzicht in hun problematiek en behandeltraject.

Mijn ervaring met Caleido t.a.v. de ondersteuning tot mijn herstel van depressiviteit, burn-out en angststoornissen.

Mijn behandeling door Caleido werd drieledig ingericht:

  1. Intake en opvang door de psycholoog.
  2. Intake en opvang door de psychiater.
  3. Aanvullende ondersteuning door een ervaringsdeskundige.

De psycholoog analyseerde op het psychologische terrein mijn problemen (wat heb je precies) en adviseerde in methoden om tot herstel te komen. En begeleid mij hierin. Is ook mijn aanspreekpunt in kritische situaties: noodopvang. Deze ondersteuning heb ik als bijzonder prettig, nuttig en noodzakelijk ervaren.

De psychiater adviseerde (in mijn geval) over de noodzakelijke en te gebruiken medicatie. En hoe hiermee om te gaan. En ondersteunde ook in mijn ervaringen met de medicatie. (Dt is zeer noodzakelijk omdat twijfel over nut en noodzaak van de medicatie bij mij soms tot negatieve verwarring leidde.) De psychiater ondersteund en adviseert mij dan.
Ook dit ervaar ik als bijzonder nuttig, prettig en noodzakelijk. In mijn geval is het wel een minpuntje dat mijn toegewezen psychiater, slechts 1 dag per week voor Caleido werkt en bij (voor mij) dringende vragen moeilijk bereikbaar is. (noot redactie: dagelijks zijn er meerdere regie-behandelaren aanwezig op locatie)

De ervaringsdeskundige heeft voor mij een grote toegevoegde waarde. De ervaringsdeskundige heeft namelijk zelf (persoonlijk) gelijkwaardige problemen gehad, waardoor hij/zij een groot aanvoelend en invoelend begrip en inzicht heeft in wat je doormaakt. Een psycholoog en psychiater zijn zeer nuttig maar geven meer methodische hulp.

De ervaringsdeskundige begrijpt vanuit zijn/haar persoonlijke ervaring wat het in je leven voor je betekent en wat het met je doet. En daardoor kun je jouw problemen spiegelen aan iemand met dezelfde ervaringen. Waardoor je uit deze bespiegeling nuttige handvaten en inzichten krijgt, die je verder kunnen helpen in de wijze om met jouw problemen om te leren gaan in je verdere leven.

Kortom deze drie-eenheid heb ik als zeer nuttig en behulpzaam ondervonden. Waarbij voor mij, zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke expertise van de psycholoog en psychiater, de toevoeging van een ervaringsdeskundige een absolute en voor mij onmisbare toegevoegde waarde heeft.

— Geanonimiseerde ervaring van LK

Hij is ook trots op zichzelf dat hij, ‘als niet prater’ dit is aangegaan.

M is zeer tevreden over het resultaat van de therapie. Het gaat goed met hem. Hij geeft voor de werkwijze van CaleidoZorg, o.a. toegankelijkheid en professionaliteit een cijfer 95 (0-100) en de therapeut ook een 95 (0-100). Hij is ook trots op zichzelf dat hij, ‘als niet prater’ dit is aangegaan.

— Geanonimiseerde ervaring van M.