Bestuur

Raad van Bestuur & Dagelijks Bestuur

Wij zijn een zelfstandig behandelcentrum met locaties in diverse gemeenten in Nederland. De Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur bestaan uit ervaren personen die elkaar goed aanvullen, zodat elk gebied van de organisatie aandacht krijgt.

Drs. Him Vishnudatt MBA

Voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB)

Heeft een inhoudelijke- en bedrijfskundige achtergrond met veel kennis en passie die ingezet wordt om CaleidoZorg goed te laten aansluiten op actuele maatschappelijke- en economische ontwikkelingen. Denk hierbij onder andere aan de impact van COVID-19 op veel zorginstellingen en de daarmee gepaarde versnelling van E-health applicaties. Maar denk ook aan de arbeidsmarktkrapte en hoe wij hier collectief op kunnen anticiperen. CaleidoZorg ontwikkeld een herstelgerichte visie waarbij op een transdiagnostische wijze gekeken wordt naar de klacht van een patiënt. We proberen minder in classificaties te denken en meer de focus te leggen op wat er goed gaat.

Naast CaleidoZorg is hij actief als voorzitter van de TasKForce van Rotterdam/ Rijnmond en betrokken bij verschillende TaskForces in het land. Voorzitter van de commissies Jeugd en Bekostiging voor P3NL (P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen (klinisch- en gz), psychotherapeuten en pedagogen en aanverwante zorgverleners zijn aangesloten). Sinds 2022 lid Raad van Bestuur bij Zilveren Kruis (SGS). En is president-commissaris bij een zorgorganisatie.

Paul Rijnbeek RA

Lid van het Dagelijks Bestuur (DB)

Sinds 2010 ingeschreven als registeraccountant in het register van de NBA. Hij heeft veel ervaring op het gebied van finance, zowel vanuit inhoud als op bestuursniveau. Met zijn financiële kennis draagt hij bij om CaleidoZorg financieel gezond te houden. Daarnaast is hij medeoprichter en eigenaar van Alsberg Accountants & Adviseurs te Hoofddorp. Dit accountantskantoor biedt een breed pakket van hoogwaardige dienstverlening op maat aan.