CaleidoZorg wil goede zorg bieden die aansluit op de behoeften van de patiënt en diens naasten. Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of begeleiding geboden door medewerkers binnen de ggz.

CaleidoZorg stimuleert een open klimaat voor het bespreken en behandelen van uitingen van onvrede over de zorg, met inachtneming van de privacy van zowel klager als aangeklaagde. Iedere uiting van onvrede, ongeacht de uitingsvorm, wordt gezien als een signaal en krijgt serieus aandacht. Een uiting van onvrede is een formele klacht in de zin van de Wkkgz ( De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ) als deze mondeling of schriftelijk bij de zorgaanbieder is ingediend. Het is belangrijk dat de behandeling van de klacht in principe zo dicht mogelijk in de behandelomgeving van de patiënt plaatsvindt. Hoe eerder in het traject een klacht verholpen kan worden, des te groter de kans om de relatie met de patiënt te behouden of te herstellen.

Een klacht kan ingediend worden per e-mail aan de klachtencommissie (klachten@caleidozorg.nl) of via Postbus 6110, 3130 DC Vlaardingen t.a.v. de klachtenfunctionaris.