Spoedverwijzingen naar de GGZ

CaleidoZorg, Cura GGZ en Mentaal Beter zijn in samenwerking een pilot gestart om spoedverwijzingen voor volwassen GGZ-patiënten in de regio Midden-Brabant mogelijk te maken. In deze samenwerking vindt een gezamenlijke behandeling van GGZ-patiënt plaats. Met een GGZ-spoedverwijzing wordt de verwijzing van de huisarts naar het GGZ-samenwerkingsverband bedoeld waarbij het een urgent psychiatrisch probleem betreft waarvoor beoordeling binnen twee weken noodzakelijk is om schade te voorkomen. Het betreft geen crisiszorg.

Aangezien dit een forse aanpassing vraagt in de werkwijze binnen de genoemde organisaties en het een grote regio betreft, is ervoor gekozen om te starten met een klein aantal praktijken. In de eerste fase hebben ruim 20 patiënten de nieuwe route doorlopen. De ervaringen van zowel patiënten, huisartsen alsmede de GGZ-organisaties zijn zeer positief.

Begin 2023 wordt het proces geëvalueerd en zullen verbeterpunten worden opgepakt. Op het moment dat dit is gerealiseerd en het nieuwe proces succesvol verloopt kunnen andere praktijken ook aansluiten.


Meer nieuws

26 april 2023

CaleidoZorg vanaf 1 maart nu ook in Amsterdam

CaleidoZorg heeft als visie om zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Vanaf 1 maart is er vanuit die

Lees meer
29 maart 2023

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ

Met trots kunnen wij melden dat wij nu keurmerk drager zijn van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ. Dit betekent dat

Lees meer
16 februari 2023

Turkije: professionele nazorg voor hulpverleners

“Een telefoongesprek vanuit Adıyaman met hem met het verslag over de inzet van ons team in Adıyaman was voldoende voor

Lees meer