Regioplan 'Samen Zorgen voor Morgen' gaat rollen!

Op maandag 18 december en in aanwezigheid van ruim 130 betrokkenen is de aftrap gegeven voor het  regioplan ‘Samen Zorgen voor Morgen’. In de sfeer van het voetbalstadion werd het initiatief bekrachtigd  vanuit alle bestuurders door het tekenen van de ‘regiobal’.  

De uitdagingen van vandaag zijn groot: de vraag stijgt en wordt steeds complexer, de arbeidsmarkt en  middelen zijn krap en wensen op terrein van (digitale) innovatie vragen om benodigde ruimte. Een ruimte  die weer wordt beperkt door de krappe arbeidsmarkt en benodigde middelen. Dit betekent dat we naast  het inzetten op passende zorg – het anders inzetten van mensen en middelen – ook stevig inzetten op  gezonder leven en preventie.  

“Met deze stap maken we ons in de regio nog sterker voor mentale gezondheid”  Him Vishnudatt 

Vanuit die transitie gedachte hebben we met de benodigde sectoren en domeinen afspraken gemaakt over  hoe wij als regiopartners samen de verantwoordelijkheid nemen. Ons doel is om welzijn, ondersteuning en  zorg ook in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed en ook vooral betaalbaar te houden.  

In het regioplan ‘Samen zorgen voor Morgen’ is gekozen voor een thematische aanpak. Deze aanpak bouwt  verder aan de vele goede initiatieven en samenwerkingen van de regio. Gelijktijdig naast het uitwerken van  de themaplannen is er een samenwerkingsstructuur gebouwd. Daarin verbinden we de initiatieven en  thema’s met elkaar. Op die manier gaan we op basis van de perspectieven en inzichten van inwoners,  welzijn, huisartsen, jeugdzorg, GGD, gehandicaptenzorg, GGZ, ouderenzorg, ziekenhuizen, apothekers,  gemeenten en zorgverzekeraars ons plan richting geven – én ook handen en voeten. In 2024 maakt de  alliantie de stap van plan naar uitvoering en gaat de bal rollen.  


Meer nieuws

19 september 2023

CaleidoZorg vanaf nu ook in Amsterdam

CaleidoZorg heeft de visie om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Wij hebben met dat in gedachten

Lees meer
30 juni 2023

Moovd onderzoekt effectiviteit van digitale trauma therapie

De Nederlandse startup Moovd ontwikkelt digitale therapieën als Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) en Digital Eye Movement Desensitization and Reprocessing (DEMDR). Vandaag maakt Moovd – in

Lees meer
26 april 2023

CaleidoZorg vanaf 1 maart nu ook in Amsterdam

CaleidoZorg heeft als visie om zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Vanaf 1 maart is er vanuit die

Lees meer