Rotterdam uit landelijke top 10 hoogste wachtlijsten in de GGZ

Sinds de start van de nieuwe wachttijden aanpak in Rotterdam hebben de samenwerkende GGZ-partners het gepresteerd uit de top 10 van hoogste wachttijden van specialistische ggz te verdwijnen.

Resultaten regio Rijnmond
Regio Rijnmond was de regio met de hoogste wachttijden in Nederland voor de
specialistische ggz en stond ruim een jaar op nummer 1 in deze Vektis lijst. Door de
inspanningen van de samenwerkingspartners in de regio, waaronder CaleidoZorg,
Fortagroep, Mentaal Beter, buurtzorgT, HSK en Parnassia Groep, is het gelukt om de
wachttijden-binnen een jaar- in deze regio fors te verminderen en daarmee van plek 1 naar
plek 14 te gaan. De zorgverzekeraars zijn nauw betrokken bij dit initiatief. Als eerst waren dit
VGZ en Zilveren Kruis, gevolgd door de andere verzekeraars. ZorgImpuls heeft als
versneller in de regio voor de aanpak van de wachttijden een belangrijke rol gespeeld in het
samenbrengen en faciliteren van de partijen. Inmiddels is het initiatief verder verrijkt met
verschillende zorgaanbieders, huisarts en ervaringsdeskundigen namens het patiëntbelang
uit de regio.

Onze wachttijden aanpak
In Rotterdam-Rijnmond vinden we het belangrijk dat iemand met veel voorkomende
psychische problematiek snel passende zorg krijgt. Er wordt gestreefd om patiënten binnen 5
weken een intakeafspraak aan te bieden. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gekeken naar
mogelijke alternatieven, zowel binnen als buiten de deelnemende organisaties. Door de
gezamenlijke aanpak is dit een zeer succesvolle aanpak tegen de lange wachttijden!
De verantwoordelijkheid voor de wachtlijsten worden nu ook regionaal gedragen. Dit maakt
dat in regio Rijnmond de wachttijd vermindert voor nieuwe patiënten met veelvoorkomende
problematiek.

Volgende stap
De focus binnen de regio verschuift nu dan ook van terugdringing van wachtlijsten naar het
borgen van de huidige, acceptabele wachttijden middels een stabiele, regionale
samenwerking, waarbij alle partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid uitdragen voor
het zo snel mogelijk bieden van passende zorg voor patiënten met veelvoorkomende
problematiek, zoals: depressie, angst, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek, in onze regio.

Keuzevrijheid
Van belang is dat individuele patiënten een keuzevrijheid hebben. Mensen kunnen zelf ook
een afweging maken wat passend is voor hen: sneller starten met een behandeling of soms
iets langer wachten op de zorgaanbieder van hun keuze.

Rotterdamse aanpak verder brengen
Afgelopen februari is er een webinar georganiseerd vanuit de transfertafel Rotterdam met
tips en ervaringen over het eerste jaar. Op deze manier konden andere zorgaanbieders en
zorgverzekeraars een goede inkijk krijgen in de ups-and-downs van z’n eerste jaar maar ook
wat in de succesfactoren.

Bij de start werd vooral ingestoken op incidentele transfer activiteiten, zoals een brief aan
wachtende patiënten met het aanbod van een transfer en de transfertweedaagse waarbij de
wachtlijst werd nagebeld en waar mogelijk alternatieven met een kortere wachttijd werden
aangeboden. De gezamenlijke partijen hebben ervaren dat deze activiteiten onvoldoende
effect hadden op de wachttijd en ook weinig bijdroeg aan een duurzame oplossing in de
regio.
Samen hebben ze nu een duurzame oplossing, waarbij voor elke nieuwe aanmelding wordt
afgewogen of de patiënt binnen de treeknorm geplaatst kan worden en zo niet dan wordt er
gebruik gemaakt van elkaars capaciteit. En wordt in afstemming met de patiënt, de patiënt
overgezet naar een andere aanbieder in de regio.
De onderlinge samenwerking heeft moeten groeien. In een stelsel waar gereguleerde
marktwerking een belangrijk mechanisme is, is samenwerken niet altijd vanzelfsprekend.
Door met elkaar in gesprek te gaan en ook lastige onderwerpen niet te schuwen groeit het
vertrouwen en de onderlinge samenwerking. Het voelt goed voor de zorgaanbieders om
meer bezig te zijn met samenwerken dan concurrentie.

Landelijke uitrol
Demissionaire staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft al eerder de Rotterdamse aanpak
omarmd en heeft aangegeven het transfer mechanisme voor 2021 in ieder regio te willen
organiseren. Voor nu is voor alle regio’s afgesproken dat er transfertafels komen die het
mogelijk maken dat de beschikbare capaciteit in een regio optimaal ingezet wordt. Daarnaast
wordt er voor specifieke doelgroepen met structureel lange wachttijden gezocht naar
maatwerk oplossingen


Meer nieuws

21 december 2023

Regioplan 'Samen Zorgen voor Morgen' gaat rollen!

Op maandag 18 december en in aanwezigheid van ruim 130 betrokkenen is de aftrap gegeven voor het  regioplan ‘Samen Zorgen

Lees meer
19 september 2023

CaleidoZorg vanaf nu ook in Amsterdam

CaleidoZorg heeft de visie om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Wij hebben met dat in gedachten

Lees meer
30 juni 2023

Moovd onderzoekt effectiviteit van digitale trauma therapie

De Nederlandse startup Moovd ontwikkelt digitale therapieën als Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) en Digital Eye Movement Desensitization and Reprocessing (DEMDR). Vandaag maakt Moovd – in

Lees meer