CaleidoZorg draagt bij aan het verkorten van wachtlijsten in de GGZ

Als je als patiënt door de huisarts wordt doorverwezen naar een GGZ-instelling, dan begint voor menigeen het wachten, soms heel erg lang. De lange wachttijden vormen dan ook één van de grootste struikelblokken in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). CaleidoZorg acht het onaanvaardbaar dat een grote groep patiënten structureel te lang moet wachten op psychische zorg en zet zich al geruime tijd ervoor in dat patiënten tijdig passende zorg krijgen. Inmiddels wordt succesvol samengewerkt om het aantal wachtenden in de regio Rotterdam te reduceren.

Regionale Taskforce Wachttijden GZZ

CaleidoZorg biedt als GGZ-organisatie ambulante psychologische behandelingen aan in de Basis en Specialistische GGZ voor volwassenen en is actief in de steden: Vlaardingen, Rotterdam, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Maassluis, Tilburg en Eindhoven. CaleidoZorg opereert zonder wachtlijsten en maakt sinds januari 2020 onderdeel uit van de ‘Regionale Taskforce Wachttijden GZZ’, die zich primair buigt over de aanpak van de wachtlijstproblematiek in de regio Rotterdam. Met dit initiatief wordt uitvoering gegeven aan het plan van staatssecretaris Paul Blokhuis om de wachtlijsten tot aanvaardbare proporties terug te brengen. 

Transfertafel

Begin februari van dit jaar is de ‘Transfertafel’ opgezet, waarbij GGZ-instellingen BuurtzorgT, CaleidoZorg, Fortagroep, HSK, Mentaal Beter en de Parnassia Groep besloten hebben om een unieke samenwerking aan te gaan. De Transfertafel wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de zorgvraag van patiënten die in de regio op de wachtlijst staan. De betrokken GGZ-instellingen hebben toegezegd om informatie over hun wachtlijsten onder elkaar uit te wisselen. De patiënten die op de wachtlijst staan bij een zorgaanbieder met een lange wachtlijst krijgen een plek aangeboden bij een zorgaanbieder zonder of met een korte wachtlijst. Op deze wijze kunnen wachtende patiënten adequaat worden doorverwezen naar andere zorgaanbieder binnen de regio. Uiteindelijk beslissen patiënten zelf of ze gebruik willen maken van dit aanbod of op de wachtlijst blijven van de instelling van hun voorkeur.

Screening

Afgelopen juli heeft het secretariaat van CaleidoZorg bijgedragen aan de screening van dossiers. Tijdens de screening zijn patiënten telefonisch benaderd met de vraag zij op de wachtlijst van hun huidige zorgaanbieder willen blijven, of naar één van deelnemende GGZ-aanbieders willen overstappen, dan wel inmiddels zorg elders ontvangen of juist helemaal geen zorg meer nodig hebben. Dit heeft ertoe geleid dat de zorgbehoeften van alle patiënten op de wachtlijst opnieuw in kaart zijn gebracht, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden. 

Herstel Ondersteunende intake (HOi)

Him Vishnudatt (CaleidoZorg) is bijzonder positief over de behaalde resultaten tot nu toe, te meer daar in een betrekkelijk kort tijdsbestek de wachtlijsten voor de GGZ in de regio Rotterdam zijn geactualiseerd. Door de persoonsgerichte aanpak kunnen patiënten sneller behandeld worden, waardoor zij tijdig passende zorg kunnen ontvangen. In het verlengde hiervan is CaleidoZorg sinds enkele maanden gestart met de Herstel Ondersteunende intake (HOi), die niet alleen de doorstroom naar specialistische GGZ vermindert, maar ook zichtbaar positief bijdraagt aan de reductie van de wachttijden. De HOi is een nieuwe vorm intakegesprek, waarbij naast een behandelaar ook een ervaringsdeskundige betrokken is. Het gesprek is niet zozeer gericht op het stellen van een klassieke diagnose, maar meer op de kracht en mogelijkheden van de cliënt zelf.


Meer nieuws

15 maart 2021

Aanpak GGZ-wachttijden: Organisaties in Rotterdam slaan handen ineen

De wachttijden in de GGZ zijn te hoog. Als het gaat om de wachttijden in de specialistische GGZ is Rotterdam

Lees meer
15 april 2020

CaleidoZorg krijgt erkenning voor 2 Gz-opleidingsplaatsen per 01-01-2021

Na een visitatie afspraak met Rino Zuid, heeft CaleidoZorg voor twee Gz-opleidingsplaatsen erkenning gekregen. Het bestuur is heel blij met

Lees meer
30 maart 2020

Belangrijke mededeling: CaleidoZorg blijft zorg leveren aan ggz patiënten

De crisissituatie raakt iedereen en dat geldt des te meer op het gebied van de mentale gezondheid. De huidige maatregelen

Lees meer