Belangrijke mededeling: CaleidoZorg blijft zorg leveren aan ggz patiënten

De crisissituatie raakt iedereen en dat geldt des te meer op het gebied van de mentale gezondheid. De huidige maatregelen die landelijk getroffen zijn hebben voelbaar impact op de psychische gesteldheid van mensen. Veel mensen die afhankelijk zijn voor de zorg in de ggz zijn hierdoor extra kwetsbaar.

CaleidoZorg vindt het essentieel dat de continuïteit van de geleverde zorg in de ggz niet in het gedrang komt. Om deze zorg op een verantwoorde wijze te garanderen, heeft CaleidoZorg de volgende maatregelen genomen:
– CaleidoZorg is iedere werkdag geopend, maar levert zorg op afstand
– Patiënten hebben telefonisch of via beeldbellen contact met psycholoog/psychiater
– Verwijzers kunnen via Zorgdomein en/of per fax nieuwe patiënten aanmelden (CaleidoZorg hanteert geen wachtlijsten)