Belangrijke mededeling: CaleidoZorg blijft zorg leveren aan ggz patiënten

De crisissituatie raakt iedereen en dat geldt des te meer op het gebied van de mentale gezondheid. De huidige maatregelen die landelijk getroffen zijn hebben voelbaar impact op de psychische gesteldheid van mensen. Veel mensen die afhankelijk zijn voor de zorg in de ggz zijn hierdoor extra kwetsbaar.

CaleidoZorg vindt het essentieel dat de continuïteit van de geleverde zorg in de ggz niet in het gedrang komt. Om deze zorg op een verantwoorde wijze te garanderen, heeft CaleidoZorg de volgende maatregelen genomen:
– CaleidoZorg is iedere werkdag geopend, maar levert zorg op afstand
– Patiënten hebben telefonisch of via beeldbellen contact met psycholoog/psychiater
– Verwijzers kunnen via Zorgdomein en/of per fax nieuwe patiënten aanmelden (CaleidoZorg hanteert geen wachtlijsten)


Meer nieuws

15 maart 2021

Aanpak GGZ-wachttijden: Organisaties in Rotterdam slaan handen ineen

De wachttijden in de GGZ zijn te hoog. Als het gaat om de wachttijden in de specialistische GGZ is Rotterdam

Lees meer
14 augustus 2020

CaleidoZorg draagt bij aan het verkorten van wachtlijsten in de GGZ

Als je als patiënt door de huisarts wordt doorverwezen naar een GGZ-instelling, dan begint voor menigeen het wachten, soms heel

Lees meer
15 april 2020

CaleidoZorg krijgt erkenning voor 2 Gz-opleidingsplaatsen per 01-01-2021

Na een visitatie afspraak met Rino Zuid, heeft CaleidoZorg voor twee Gz-opleidingsplaatsen erkenning gekregen. Het bestuur is heel blij met

Lees meer