Actieve Rol CaleidoZorg in taskforce terugdringen wachtlijsten GGZ regio Rotterdam

CaleidoZorg neemt sinds eind 2019 deel aan de Taskforce en denkt mee om de wachtlijsten in de regio Rotterdam terug te dringen. In januari 2020 is staatssecretaris Paul Blokhuis aangesloten. 

Bestuursvoorzitter Him Vishnudatt heeft tijdens dit gesprek bij de staatssecretaris aangegeven dat door de Taskforce ruimte ontstaat bij de deelnemende organisatie om meer gezamenlijk te kijken naar de wachtlijstproblematiek in Rotterdam. Wij vinden dat er minder gedacht moet worden in macht en domeinafbakening. Het gaat om 13.000 mensen die wachten op behandeling! 

CaleidoZorg heeft een actieve rol in het terugdringen van de wachtlijsten en de wijze van denken over zorg in combinatie met logistiek is van absolute meerwaarde voor de Taskforce.

CaleidoZorg kent geen wachtlijsten. Staatssecretaris Blokhuis vroeg aan ons of wij met onze werkwijze mee kunnen helpen om de wachtlijsten te verminderen. Zeker kunnen wij dat en tevens gaf hij aan dat budgettaire problemen geen issue mocht zijn. 

Mede door de Taskforce ontstaat er een mooie samenwerking met de huisartsen, de gemeente Rotterdam, verzekeraars VGZ en Zilveren Kruis, Parnassia/ Antes Groep en BuurtzorgT.