Intake & Diagnostiek

Voordat de behandeling start, vindt er altijd eerst een intake plaats. De intake bestaat uit 2 tot 3 gesprekken, zodat alle klachten in kaart gebracht kunnen worden. Tijdens de intake wordt ook een klachtenlijst (de OQ-45 klachtenlijst) afgenomen. Nadat de intake is afgerond, wordt er een psychiatrisch onderzoek ingepland bij de psychiater. Op basis van dit onderzoek zal de psychiater de diagnose stellen en een advies uitbrengen. Vervolgens wordt er voor alle patiënten een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan worden de diagnose, het advies en de behandeldoelen uitgewerkt.

Herstel-Ondersteunende Intake (HOI) CaleidoZorg

Reguliere intakes missen aansluiting bij de herstelvisie en richten zich onvoldoende op kansen en sterktes van cliënt en diens systeem en leefwereld. Binnen CaleidoZorg combineren we transdiagnostisch werken met elementen uit de positieve psychologie en hospitality. Ons motto is immers “ Samen beter”.

Lees het volledige verhaal hier

Behandelingen

Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapie die ervoor zorgt dat u anders tegen problematische situaties aan zult kijken en er anders mee om zal omgaan. Tijdens de behandelingen worden het gedrag en de gedachten die de klachten in stand houden, besproken en behandeld.

EMDR- Eye Movement Desensitization and Reprocessing is de therapievorm die toegepast wordt bij het verwerken van een traumatische gebeurtenis.

Schematherapie is gericht op het leren herkennen en veranderen van lang bestaande patronen die er voor zorgen dat u dagelijkse functioneren wordt belemmerd. Deze patronen worden schema’s genoemd. Schema’s hebben invloed op je gevoelens, gedachten en overtuigingen.

Imaginaire Exposure is een vorm van cognitieve gedragstherapie die gebruikt wordt bij traumaverwerking. Tijdens Imaginare Exposure therapie wordt er gestimuleerd om de nare herinneringen aan u trauma op te halen. Door telkens weer u traumatische gebeurtenis te beleven ga u de herinnering minder vermijden en de gebeurtenis verwerken.

In een lotgenotengroep ontmoet u mensen die ook psychische klachten hebben gehad en deelt u ervaringen met elkaar. Daarnaast worden er verschillende thema’s behandeld en activiteiten georganiseerd.

Transdiagnostisch behandelen

Uit wetenschappelijk onderzoek en literatuurstudie weten we dat patiënten vaak verschillende klachten hebben en dus ook verschillende diagnoses. Binnen CaleidoZorg hebben we oog voor de verschillende klachten en diagnoses. We gaan op zoek naar de gemeenschappelijke factoren bij stoornissen en behandelingen, vanuit de verwachting dat deze aanpak zal leiden tot klachtenreductie en verbeteren van functioneren op meerdere levensgebieden. CaleidoZorg heeft het behandelaanbod daarom niet stoornis gericht georganiseerd. Natuurlijk maken we wel gebruik van wetenschappelijk bewezen behandelinterventies.

Klik hier om onze folder over transdiagnostisch behandelen te bekijken.

E-Health

In onze praktijk werken wij met e-Health van Therapieland. Therapieland is een inspirerend online platform waar u programma’s kunt volgen die gericht zijn op de klachten die jij ervaart. Uw behandelaar nodigt u uit voor een programma en als aanvulling op jullie face-to-face-contact kunt u waar en wanneer u wilt aan uw herstel werken. Via video’s en animaties krijgt u informatie over uw klachten en worden er ondersteunende opdrachten aangeboden. Daarnaast is het mogelijk om uw sociale omgeving uit te nodigen in Therapieland, bijvoorbeeld uw partner, een vriend of een familielid, zodat zij u zo goed mogelijk kunnen bijstaan.