Algemeen

Wanneer het secretariaat de aanmelding voor een behandeling binnen heeft, zullen wij binnen 14 dagen contact met u opnemen voor een afspraak. Voor de aanmelding is er een verwijsbrief voor specialistische ggz nodig.

Wachttijden

Caleidozorg streeft naar zo kort mogelijke wachtlijsten. De intakegesprekken worden binnen drie weken na aanmelding ingepland. Deze wachttijden kunnen per locatie verschillen.

Kosten

De zorg van CaleidoZorg valt onder het (verplichte en eventueel vrijwillig afgesloten) eigen risico van de zorgverzekering. Dit eigen risico wordt door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. Voor 2019, 2020 en 2021 is het (verplichte) eigen risico vastgesteld op € 385,-. Indien u gekozen heeft voor een lagere premie kan uw eigen risico hoger dan € 385,- zijn. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Niet afzeggen van uw afspraak kost geld

Wanneer de afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal er € 45,- in rekening worden gebracht. U kunt uw afspraak telefonisch of per mail annuleren. Uw dossier wordt afgesloten als u tweemaal niet op een afspraak verschijnt of geen contact opneemt.