Missie

CaleidoZorg biedt ambulante behandelingen aan in de Basis en Specialistische GGZ. Wij staan dichtbij de patiënt en streven naar een goede samenwerking met de eerste lijn, waarbij een goed zicht op de sociale kaart en een geïntegreerd buurtgerichte aanpak belangrijk zijn. CaleidoZorg beschikt over deskundigen met uitgebreide expertise op deze gebieden.

Wij vinden het belangrijk dat patiënten die zich bij ons aanmelden, snel geholpen worden. In de regel is er na aanmelding binnen 14 dagen contact gelegd en een afspraak gepland voor de intake.

De combinatie van bejegening naar patiënt en evidence based werken leiden tot een uitstekend resultaat van patiënttevredenheid en een duurzame verbetering van de klachten.

Visie

De multi disciplinaire behandeling van CaleidoZorg richt zich op mensen met psychische klachten. Onze teams werken gebiedsgericht, zijn klein, overzichtelijk en werken zelfstandig. De bureaucratie is geminimaliseerd waardoor onze behandelaren zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan de patiënt.

Wij werken aan duurzame verbetering van het zelfbeeld, de psychische gesteldheid en de leefstijl van de patiënt.

CaleidoZorg is een medisch Zelfstandig Behandelcentrum dat actief is in diverse gemeenten in Nederland. Het bestuur van CaleidoZorg wordt gevormd door de volgende personen.

hvishnudatt

Drs. Him Vishnudatt MBA
Bestuursvoorzitter, heeft een commerciële GGZ- en bedrijfskundige achtergrond met veel kennis over de systematiek van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) binnen een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC). Daarnaast beschikt hij over een ruime ervaring in de zorg.

Profiel foto

Paul Rijnbeek RA
Lid RvB, is sinds 2010 ingeschreven als registeraccountant in het register van de NBA. Hij heeft veel ervaring op het gebied van finance, zowel vanuit inhoud als op bestuursniveau. Daarnaast is hij mede oprichter en eigenaar van Alsberg Accoutants & Adviseurs te Hoofddorp. Dit accountantskantoor biedt een breed pakket van hoogwaardige dienstverlening op maat aan. Dit doet zij op het gebied van jaarrekeningen, accountancy, belastingaangifte, financiële administratie en rapportage en alle (interim) en advieswerkzaamheden die hieraan verwant zijn.