Missie

CaleidoZorg biedt als medisch Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) algemene ambulante psychiatrie voor iedereen. Wij staan dichtbij de patiënt en streven naar een goede samenwerking met de eerste lijn, waarbij een goed zicht op de sociale kaart en een geïntegreerd  buurtgerichte aanpak belangrijk zijn. CaleidoZorg beschikt over deskundigen met uitgebreide expertise op deze gebieden.

Wij vinden het belangrijk dat patiënten die zich bij ons aanmelden, snel geholpen worden.  In de regel is er na aanmelding binnen 24 uur contact gelegd en een afspraak gepland voor de intake in dezelfde week of de week erop.

De combinatie van bejegening naar patiënt en evidence based werken leiden tot een uitstekend resultaat van patiënttevredenheid en een duurzame verbetering van de klachten.

Visie

De multi disciplinaire behandeling van CaleidoZorg richt zich op mensen met psychische klachten met een. Wij willen graag dicht in de buurt onze zorg leveren. Onze teams zijn klein, overzichtelijk en werken zelfstandig. De bureaucratie is geminimaliseerd waardoor onze behandelaren zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan de patiënt.

Wij werken aan duurzame verbetering van het zelfbeeld, de psychische gesteldheid en de leefstijl van de patiënt die vaak moeizaam en kwetsbaar is.

Duurzaam resultaat

Voor een duurzaam resultaat is nodig:

  • Heldere communicatie, gebaseerd op het inleven in de patiënt
  • Cyclisch werken aan zelfredzaamheid en empowerment van en door de patiënt(en) is de hoeksteen van de behandeling.
  • Focus op de duurzame verbetering dient daarmee in onze visie continu te zijn, maar al doende steeds meer verlegd te worden van (individuele) formele zorg naar (collectieve) informele zorg van lotgenoten onderling.