mens_bedrijf-300x91

 

Wie zijn wij              

Caleido Mens & Bedrijf maakt onderdeel uit van CaleidoZorg en biedt hulp en begeleiding aan mensen die vanwege mentale – soms samenhangend met fysieke – problemen uit het arbeidsproces zijn gevallen of dreigen te vallen. Onze inzet bestaat uit psychologische en waar nodig psychiatrische behandeling.

Waar kan het om gaan

Mensen kunnen het soms moeilijk hebben in het leven en het daarbij ook moeilijk vinden om constructief bij te blijven dragen aan het bedrijf waar zij werken. De oorzaken kunnen liggen bij situaties in de werk- of privésfeer. Ook de eigen psychische gesteldheid kan een rol spelen. Dan kan het zo zijn dat mensen voor korte of langere tijd uitvallen of dreigen uit te vallen.

Dat is niet goed voor de persoon en voor het bedrijf. Mensen willen uiteindelijk productief bijdragen aan hun werksituatie en daarmee ook hun boterham en bestaansrecht verdienen. Bedrijven hebben graag gelukkige en productieve mensen in dienst. Als dit op enig moment (tijdelijk) niet zo gaat is het van belang om met elkaar tot verbetering te komen.

Voor wie werken wij

Wij werken voor de persoon, die met zijn psychische noden (tijdelijk) uit het arbeidsproces is gevallen of dreigt te vallen. Dat is onze cliënt die wij met onze diagnose en behandeling verder willen helpen, bij voorkeur gericht op re-integratie.

Wij werken ook voor het bedrijf. Vanuit het bedrijf bezien hopen wij op  een oprechte zorg voor het welbevinden  van het personeelslid. Dat staat in onze ogen niet op gespannen voet met een zakelijke blik gericht op een zo snel en doeltreffend traject  met oog op het weer aan het werk gaan van het personeelslid.

Wij werken daarbij graag samen met andere functionarissen van het bedrijf, met name het management, de bedrijfsarts en de personeelsdienst voor een goede en gedragen aanpak, in het belang van een succesvolle re-integratie.

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit 2 stappen:

–          Diagnose en opstellen behandelplan

In de eerste fase na aanmelding stellen wij een diagnose op. Deze bestaat uit een scan/ analyse van de problematiek waar de cliënt mee kampt. Op basis daarvan stellen we een behandelplan op. Deze wordt met de cliënt besproken, en bij akkoord (informed consent) aan het bedrijf voorgelegd.

–          Behandeling

Het behandelplan wordt aan het bedrijf voorgelegd, en bij een ‘go’ uitgevoerd. Ook kan het zo zijn dat bij de aanmelding is afgesproken dat indien de analyse is dat een behandeling van max 3 sessies volstaat, deze direct plaatsvindt. Stap 1 en 2 lopen dan in elkaar over.

Behandelmogelijkheden

Graag geven wij u een beeld van de behandelmogelijkheden die wij bieden.

Caleido Mens & Bedrijf  biedt algemene psychologische en psychiatrische hulp. Zowel basis GGZ als specialistische GGZ.

De behandelingen die wij bieden behoren tot de reguliere en erkend effectieve therapieën.  Afhankelijk van de situatie kan dat gaan o.a. om EMDR, cognitieve gedragstherapie, het versterken van de goede balans tussen privé en werk en mindfulness.

Voorts  willen wij graag desgewenst een stapje verder gaan met bedrijven. Dat kan gaan om het terugdringen van vermijdbare stress op het werk, het verleggen van de aandacht van curatief naar preventief of het bijdragen aan loopbaanvraagstukken met een relatie met (pieken in) verzuim, verloop en mobiliteit.

Locaties

Caleido Mens & Bedrijf is gevestigd in Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Tilburg en Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

T: 088 456 44 00
F: 088 456 44 10
E: info@caleidozorg.nl