Via de website van CaleidoZorg kan een verwijzer (bijvoorbeeld uw huisarts) u als patiënt aanmelden. Wij nemen dan binnen 24 uur, maar vaak nog dezelfde dag, contact met u op om een afspraak te maken voor een intake/kennismakingsgesprek.


Intake/screening

De intake en screening wordt uitgevoerd in drie gesprekken, waarin u praat met een psycholoog en een psychiater. Tijdens deze gesprekken proberen wij een goed beeld te krijgen van uw psychische, medische en sociale klachten. Ook naar uw sociale omgeving wordt gekeken. Samen met u vullen we een formulier in (de ROM klachtenschaal) waarop u aangeeft hoe ernstig uw klachten zijn. In het midden en aan het einde van de behandeling doen we dit opnieuw, om te meten in hoeverre uw klachten zijn verminderd.

In totaal duurt de intake- en screeningsfase 4 tot 6 weken. Aan het einde van deze periode stelt de psychiater vast of en hoe uw aandoening past in het DSM IV-systeem (een systeem dat wordt gebruikt door hulpverleningsinstellingen om vast te stellen of sprake is van een psychiatrische stoornis). Daarna volgt een overleg waarin de verschillende hulpverleners (zoals de psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker, gezinstherapeut, fysiotherapeut, orthopedagoog en – als u last hebt van overgewicht – een voedingscoach) met elkaar uw situatie bespreken en een behandelingsvoorstel opstellen. Dat voorstel gaat altijd uit van een realistisch doel dat binnen een bepaalde termijn te behalen is.


Adviesgesprek

Het behandelvoorstel wordt tijdens een adviesgesprek met u besproken. Als u het met het voorstel eens bent, vormt dit de basis voor de verdere behandeling en begeleiding. Ook uw huisarts wordt geïnformeerd over het plan, omdat hij of zij een belangrijke rol speelt bij de begeleiding.

Behandeling

Omdat problemen vaak op meerdere gebieden tot uiting komen, richten wij ons bij de behandeling op meerdere gebieden tegelijk. En omdat elke patiënt anders is, stellen wij altijd een programma samen dat is afgestemd op uw specifieke situatie en behoeften. Ga voor meer informatie over onze behandelprogramma’s naar Hoe wij u kunnen helpen.

eHealth

In samenwerking met Therapieland bieden wij verschillende behandelmodules aan ter ondersteuning/aanvulling van de behandeling.

Vrijblijvende kennismaking

Hulp zoeken is geen eenvoudige stap. We kunnen ons dan ook voorstellen dat u eerst precies wilt weten wat u kunt verwachten als u bij CaleidoZorg een programma volgt. Daarom kunt u altijd bij ons terecht voor een vrijblijvende kennismaking. Op de pagina Vestigingen ziet u waar wij actief zijn en hoe u ons kunt bereiken. Wilt u weten met welke behandelaars u te maken kunt krijgen bij CaleidoZorg? Kijk dan bij Onze behandelaars.

Bereikbaarheid

Openingstijden: dagelijks tussen 09:00 en 17:00. Per locatie zijn er ook avondspreekuren.
Daarnaast zijn wij via mail (info@caleidozorg.nl) en telefoon goed bereikbaar. Het algemeen nummer is 088 456 4400. Voor meer info kijk bij Contact, Voor verwijzers of Vestigingen.