Him Vishundatt

Him Vishnudatt

  • Voorzitter Raad van Bestuur

CaleidoZorg is een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) en biedt algemene ambulante psychiatrie. Gericht op eetstoornissen die in relatie staan met algemene psychiatrische problematiek. Dit probleem wordt steeds groter en hierdoor ontstaan meerdere problemen zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Wij staan dichtbij de patiënt en streven naar een goede samenwerking met de eerste lijn, waarbij een goed zicht op de sociale kaart en een buurtgerichte aanpak belangrijk zijn. De ZBC beschikt over deskundigen met uitgebreide expertise op deze gebieden.

T: 088 456 44 00
M: 06 14 044 651
 Stuur een email
 Download vCard
 LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *